Z historie STATKU

Vítejte na líbeznickém statku čp. 32. Poprvé se zmiňuje v kupní smlouvě z r. 1695 a již od počátku statek patří k největším v okolí. V 19. a ve 20. století na statku hospodaří podnikavý a obětavý rod Plicků. Františku Plickovi st. narozenému v roce 1871 v Líbeznicích a jeho ženě Emilii se narodí dva synové, roku 1901 Jaroslav a po něm v roce 1904 František. František Plicka st. byl společensky činný, dokonce byl jmenován členem místní školní rady a 3. 3. 1902 mu byl udělen titul „čestný občan obce Líbeznice“.

PRVNÍ VÝROBCI ELEKTŘINY V OBCI

František Plicka st. začíná v roce 1916 jako první v obci vyrábět elektrickou energii ke svícení a pro své sousedy. Umožňuje tím především pokračování práce i po setmění, což je v těžkých dobách 1. světové války více než důležité. Ve 20. letech. 20. stol. začínají synové Františka Plicky st., Jaroslav Plicka a František Plicka ml., používat elektřinu i na pohon obráběcích strojů. Jejich soukromá elektrárna zásobuje rovněž několik okolních statků a domů, a také některé domy v Bořanovicích a Bášti. Teprve v r. 1925 se do elektrifikace obce vkládá stát a je vybudována veřejná elektrická síť. Bratřím Plickům má za jejich dosavadní služby Líbeznicím náležet tzv. odbytné. Protože však obec jejich elektrárnu nenahlásila včas, o odbytné přichází.

VÝROBCI MOTOREK

K vedení hospodářství je navzdory zvyklostem určen mladší František a starší Jaroslav, nadšený pro techniku, si v rámci statku zřizuje opravárenskou dílnu. Zde v r. 1924 spatří světlo světa i první motocykl vlastní konstrukce, dnes již téměř zapomenutý, nesoucí jméno PLICKA. Motocyklů bylo vyrobeno jen několik kusů. Vrcholem konstruktérské práce Jaroslava je čtyřdobý jednoválec se třemi převodovými stupni vyrobený před r. 1935. Bratr František s ním podniká výlet až na Podkarpatskou Rus. Výroba motocyklů však není živnostensky registrována a značka chráněna. 

SOUČASNOST

Manželé Malí z Hovorčovic v r. 2017 nalézají opuštěný a polorozpadlý statek, který na ně silně zapůsobí. Nevidí rozbité střechy, nakloněné zdivo ani stovky pneumatik. Jediné, co si představují jsou záhony levandulí a lidi, kteří si užívají atmosféru tohoto dvora. Proto statek kupují od pakistánského podnikatele a dávají se na cestu totální rekonstrukce s maximálním respektem k příběhům, které se tu odehrály. Současně se tím snaží přivést do centra obce služby a pozitivní energii spojenou s novým prostředím statku. Přáním je aby se obyvatelé cítili na statku „JAKO DOMA“.

Kontaktujte nás

Statek Líbeznice
Družstevní 32, 250 65
Líbeznice
Česká republika

+420 724 323 231
Rezervace stolu a objednání jídla s sebou
+420 602 748 210
Vedení restaurace a ubytovací služby