Dotace – Energetické úspory společnosti IMSTAVBY s.r.o.

Předmětem předkládaného projektu žadatele jsou energeticky úsporná opatření zahrnující výměnu výplní otvorů a zateplení vybraných ochlazovacích konstrukcí budovy, modernizace vnitřního osvětlení, výměna zdroje tepla, systému vytápění a ohřevu TUV, řešení nuceného větrání s rekuperací v objektu společnosti IMSTAVBY s.r.o. na parc. č. 9/1 v katastrálním území Líbeznice 682667.

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020592

Dotace – pořízení elektromobilu

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Nízkouhlíkové technologie IV
Název projektu: Pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice k podnikatelským účelům společnosti IMSTAVBY s.r.o.


Jméno žadatele: IMSTAVBY s.r.o.
Termín realizace: 3. 5. 2019 – 30. 3. 2020
Způsobilé výdaje: 422 197,18,-Kč
Dotace: 316 647,88,- Kč


Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu a nabíjecí stanice za účelem přechodu společnosti IMSTAVBY s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu. 


Závěry a výsledky: V rámci projektu došlo k investici do elektromobilu a nabíjecí stanice, které slouží k podnikatelským účelům společnosti žadatele. 


Místo realizace projektu:Sídlo IMSTAVBY s.r.o. Dlouhá 940, 250 64 Hovorčovice
Fotografie realizovaného projektu

Kontaktujte nás

Statek Líbeznice
Družstevní 32, 250 65
Líbeznice
Česká republika

+420 724 323 231
Rezervace stolu a objednání jídla s sebou
+420 602 748 210
Vedení restaurace a ubytovací služby